30 najpiękniejszych sentencji na nagrobek

Na nagrobkach od wieków umieszcza się różnorodne inskrypcje, które są formą oddania czci zmarłemu, stanowią rodzaj przesłania dla żyjących lub formę modlitwy. Najczęściej są to fragmenty z Biblii, wiersze, cytaty znanych pisarzy i poetów lub osób świętych i błogosławionych. Bez względu na treść sentencji, jej celem zawsze jest uczczenie pamięci o zmarłym.

W tym wpisie przedstawiamy nasze propozycje najpiękniejszych sentencji, które mogą być umieszczone na tablicy nagrobnej.

 1. “W naszych sercach żyć będziesz wiecznie.”
 2. “Spoczywaj w pokoju.”
 3. “Pokój jego duszy.”
 4. “Bóg jest miłością.”
 5. “Na zawsze z Panem.”
 6. “Na zawsze w naszej pamięci.”
 7. “Umarłeś po to, aby żyć.”
 8. “Wieczność czeka, czas ucieka.” (Jan Paweł II)
 9. “Bóg sam wybrał czas.”
 10. “Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.”
 11. “Niech spoczywa z Bogiem.”
 12. “Odeszłaś, ale żyjesz w naszej pamięci.”
 13. “Niech spoczywa w pokoju wiecznym.”
 14. “W krzyżu zbawienie.”
 15. “Odszedłeś tak nagle, Synku kochany. Lecz w naszych sercach na zawsze pozostaniesz.”

 

(Cytaty z literatury i poezji)

 1. “Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.” ks. Jan Twardowski
 2. „Odchodzimy w chwili, kiedy byśmy mogli rozpoczynać życie…” Karol Irzykowski
 3. „Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.” Czesław Miłosz
 4. „Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.” Gabriel Garcia Marquez
 5. “Dla tego, kto ma wiarę, śmierć nie jest końcem, a dla mądrych nie jest lękiem.” Johann Wolfgang von Goethe
 6. “Nie wszystek umrę.” Horacy

 

(Biblijne sentencje)

 1. “W ręce Twoje Panie, polecam ducha mego” (Ps 30,6)
 2. “Wstanę i pójdę do mego Ojca” (Łk 15,1 8)
 3. "Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, / Na swoją miłość, która trwa od wieków" (Ps 25)
 4. “Dusze sprawiedliwych w ręku Bożym są” (Księga Mądrości 3,13)
 5. “Dusza moja oczekuje Pana” (Ps 130)
 6. “Boga żywego pragnie moja dusza” (Ps 42, 3)
 7. “Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.” Ewangelia wg. Św. Jana
 8. “I w życiu więc, i w śmierci, należymy do Pana” (Rz 14)
 9. “Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6)
 10. “Błogosławieni, którzy w Panu umierają, niech odpoczną od swoich trudów, bo ich czyny idą wraz z nimi” (Ap 4, 13)