Międzynarodowy transport zwłok

Czarny karawan

Międzynarodowy transport zwłok odbywa się w godnych warunkach, z poszanowaniem czci zmarłej osoby. Ciało zmarłego przewożone jest w trumnie z metalowym wkładem do chłodni, a następnie na miejsce zaplanowanej uroczystości. Przewozimy także szczątki w zabezpieczonych przed rozbiciem urnach. Transport najczęściej odbywa się drogą lądową, lecz w razie konieczności korzystamy także z dróg morskich i powietrznych. Naszą mocną stroną jest to, że zatrudniamy empatycznych pracowników, którzy są uprzejmi i delikatni w kontakcie z rodziną zmarłego oraz wzorowo wywiązują się z powierzonych im zadań. Postępujemy zawsze zgodnie z polskimi przepisami oraz ściśle według prawa państwa, z którego transportujemy zwłoki. Wycena każdego przewozu z zagranicy jest indywidualna, staramy się przy tym ograniczać koszty do minimum.

Na życzenie Klientów zlecających nam krajowy lub międzynarodowy transport zwłok, zajmujemy się także organizacją ceremonii pogrzebowych dla osób, które zmarły za granicą. Usługi związane z organizacją uroczystości (w tym uroczystości ostatniego pożegnania, pogrzebu/kremacji oraz stypy realizujemy przede wszystkim na terenie powiatu świdnickiego w województwie dolnośląskim. W razie zaistnienia takiej potrzeby dostosujemy się do Klienta i podejmiemy się działań związanych z usługami pogrzebowymi w pozostałych rejonach Polski.

Transport zwłok z zagranicy

Realizujemy zlecenia na transport zmarłych: krajowy oraz międzynarodowy, nie tylko na obszarze Europy, ale całego świata, np. do/z USA. Pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Załatwiamy wszystkie formalności związane z transportem zwłok z zagranicy oraz z Polski za granicę. W imieniu bliskich występujemy z wnioskami o wydanie niezbędnych zezwoleń przez właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny oraz właściwe władze państwa, na którego terytorium ciało ma ma być pochowane i krajów państw, przez których terytorium ma być przewożone. Formalności jest wiele, dlatego chętnie służymy pomocą pogrążonym w żałobie bliskim zmarłego. Do transportu zwłok i szczątków ludzkich wykorzystujemy środki transportu drogowego, które spełniają wymogi techniczne i sanitarne oraz zgodnie w przepisami o ruchu drogowym zostały zarejestrowane jako pojazdy specjalne. W myśl obowiązujących normam są zabezpieczone, oznakowane oraz wyposażone w środki dezynfekcji.