Ekshumacje

TrumnaDokonujemy ekshumacji, czyli wydobycia zwłok/szczątków z grobu na zlecenie uprawnionej do tego osoby, za zgodą odpowiednich instytucji, m.in. Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz zarządu cmentarza. Ekshumację może zlecić najbliższa rodzina zmarłego, np. dzieci, wnuki, rodzice lub mąż/żona. 
Powodem do przeprowadzenia ekshumacji może być potrzeba przeniesienia zwłok na inny cmentarz (na stałe lub tymczasowo), a także konieczność dokonania badania medyczno-sądowego lub kryminalistycznego przez biegłego lekarza na zlecenie sądu/prokuratury. Wszystkie czynności ekshumacyjne muszą zostać dokonane ściśle według norm i wymogów sanepidu przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

 

Kiedy można dokonać ekshumacji?

Ekshumacja jest możliwa w określonych prawnie ramach czasowych. Ludzkie ciało ulega rozkładowi w przeciągu ok. 15-20 lat od złożenia w ziemi. Przyjmuje się więc, że ekshumacji można dokonać w ciągu 10 lat od pogrzebu. Dopuszcza się jednak przedłużenie tego okresu maksymalnie do 20 lat od dnia pogrzebu, np. w przypadku gdy cmentarna gleba charakteryzuje się odpowiednimi cechami, które wydłużają proces mineralizacji zwłok. Ekshumacji dokonuje się wyłącznie w okresie jesienno-zimowym, od 15 października do 15 kwietnia. 

 

Cena ekshumacji zwłok

Cena ekshumacji zwłok zależy od wielu czynników, w tym m.in. od tego, jak długi okres czasu minął od pochowania zmarłego. Nie bez znaczenia jest także, do ilu osób należą szczątki złożone w grobie oraz jakiego rodzaju nagrobek należy poddać demontażowi.