Poradnik

Pieniądze przy logu ZUS-uPoniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące formalności pogrzebowych, kosztów pogrzebu oraz zasiłku pogrzebowego.

 

Jakich formalności należy dokonać przed pogrzebem?

Pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności natury urzędowej oraz kościelnej. Niezbędne do realizacji pogrzebu jest zdobycie wymaganych dokumentów, tj. karty i aktu zgonu. 
Karta zgonu wystawiana jest przez lekarza po stwierdzeniu śmierci pacjenta. Konieczne jest okazanie karty zgonu zakładowi pogrzebowemu, abyśmy mogli rozpocząć czynności funeralne. Czasami konieczne jest także przedłożenie zaświadczenia z parafii, do której przypisana była zmarła osoba (np. gdy pogrzeb ma zostać przeprowadzony w obrębie innej parafii). 
Natomiast akt zgonu jest dokumentem wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego, gdzie należy się udać z kartą zgonu i dowodem osobistym, by zgłosić śmierć bliskiej osoby. Urząd Stanu Cywilnego wydaje skrócony odpis aktu zgonu, który należy przełożyć w kancelarii parafialnej znajdującej się przy właściwym cmentarzu. Tam zostanie ustalony termin pogrzebu.

 

Jakie są całościowe koszty pogrzebu?

Koszt pogrzebu zależy od wielu zmiennych, dlatego przeprowadzamy indywidualne wyceny za realizowane przez nas usługi pogrzebowe. Na koszty związane z pogrzebem składają się różne czynniki, m.in.:

  • to, czy pogrzeb będzie tradycyjny, czy z kremacją zwłok, 
  • jaki rodzaj trumny/urny zostanie zakupiony, 
  • w jakim zakresie rodzina zdecyduje się na wykończenie mogiły,
  • wybór galanterii nagrobnej,
  • z jak daleka będzie odbywać się transport zmarłego 
  • oraz jak długo ciało będzie przebywać w chłodni.

Nasz zakład pogrzebowy organizuje także uroczystości pogrzebowe, w tym uroczystości ostatniego pożegnania oraz przyjęcia konsolidacyjne, które również mogą zostać uwzględnione w kosztach pogrzebu.

 

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Oferujemy pełne wsparcie w ramach uzyskiwania zasiłku pogrzebowego z ZUS. Do uzyskania świadczenia konieczne jest przedłożenie kompletu dokumentów, m.in. stosownego wniosku, aktu zgonu, rachunków za pogrzeb, dokumentów poświadczających pokrewieństwo oraz zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu. Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł, jest to kwota stała, niezależna od faktycznych kosztów pogrzebu. Świadczenie może otrzymać tylko członek rodziny zmarłego.

 

 

Dokumenty do pobrania

Ozdobny podkreślnik

Udostępniamy wzory dokumentów, które mogą okazać się pomocne podczas przeprowadzania formalności związanych z organizacją pogrzebu.