Blog

stypa

Czy nadal urządza się stypy?

Stypa to przyjęcie, które stanowi formę podziękowania dla uczestników uroczystości pogrzebowej za to, że wzięli udział ceremonii. Tradycja organizowania konsolacji sięga czasów pogańskich i jest zwyczajem typowym dla Słowian. Obecnie urządzenie stypy nie należy do obowiązków rodziny zmarłego, jednak w większości przypadków warto zorganizować przyjęcie, m.in. ze względu na przybyłych z daleka krewnych.

Czytaj więcej

ksiądz

Czy ksiądz jest niezbędny podczas pogrzebu?

Jeśli rodzina zmarłego zdecyduje się na pogrzeb katolicki, ceremonia odbywa się pod przewodnictwem księdza. Udział osoby duchownej w uroczystości nie jest obowiązkowy w przypadku pochówku świeckiego. Oba rodzaje pogrzebów mogą odbyć się na cmentarzu wyznaniowym. W trakcie pogrzebów świeckich, na które decydują się rodziny zmarłych, będących osobami niewierzącymi lub niepraktykującymi, rolę księdza przejmuje tzw. Mistrz Ceremonii. 

Czytaj więcej

zegar

Przesądy pogrzebowe

Liczne przesądy pogrzebowe, które są w naszym kraju przekazywane z pokolenia na pokolenie, wywodzą się z wierzeń plemion słowiańskich. Niektóre z tych przekazów uległy przekształceniu i nabrały nowego znaczenia, a inne trwają w obecnych czasach w niezmienionej formie. W podtrzymywaniu przesądów pogrzebowych wyraża się przywiązanie i szacunek do tradycji. 

Czytaj więcej

transport zwłok

Co zrobić, gdy zgon nastąpił na urlopie zagranicą?

Zgon na urlopie za granicą to bardzo przykra sytuacja dla bliskich zmarłego. Gdy żegnamy krewnych przed wyjazdem na wypoczynek, nie zakładamy, że widzimy ich całych i zdrowych po raz ostatni. Niestety nieszczęśliwe wypadki, nagłe choroby czy śmierć w wyniku przestępstwa to sytuacje, które zdarzają się zarówno w Polsce, jak i za granicą. Poniżej dowiesz się, co zrobić w przypadku takiego smutnego zdarzenia. 

Czytaj więcej

świecki pogrzeb

Kim jest Mistrz Ceremonii Pogrzebowej?

Mistrz Ceremonii Pogrzebowej to osoba, która przewodniczy pochówkom świeckim. Do jego obowiązków należy przygotowanie scenariusza uroczystości, zadbanie o oprawę muzyczną i fotograficzną oraz wygłoszenie uroczystej mowy o zmarłym. Współpracuje on z pracownikami zakładu pogrzebowego oraz czuwa nad przebiegiem ceremonii. Przygotowując pogrzeb świecki, kieruje się on ostatnią wolą zmarłego oraz życzeniami jego bliskich. 

Czytaj więcej

kremacja

Co należy usunąć z ciała nieboszczyka przed kremacją?

Kremacja i złożenie prochów w urnie na cmentarzu staje się coraz popularniejszą formą pochówku. Przyczyniają się do tego przede wszystkim względy ekonomiczne. Koszt urny i postawienie niewielkiego nagrobka urnowego jest niższy niż wydatki na zakup trumny i tradycyjny pomnik. Przygotowanie ciała osoby zmarłej do kremacji jest nieco inne niż w przypadku standardowego pogrzebu.

Czytaj więcej

urna z prochami

Czy można być przy kremacji?

Statystyki pokazują, że obecnie pogrzeby z kremacją stanowią około 30-40% pochówków w Polsce. Po spopieleniu ciała ceremonia ostatniego pożegnania może zostać spełniona w dowolnym obrządku – zarówno świeckim, jak i katolickim bądź w każdej innej religii. Zgodnie z prawem w naszym kraju prochy zmarłego należy pochować na cmentarzu wyznaniowym lub komunalnym. Nie można przechowywać prochów w domu lub rozsypać na wybranym terenie.

Czytaj więcej

dom pogrzebowy

Jakimi formalnościami może zająć się dom pogrzebowy?

Większość domów pogrzebowych pomaga swoim klientom w dopełnieniu formalności związanych z organizacją pochówku. To ważne udogodnienie, ponieważ pogrążeni w żałobie bliscy zmarłego często nie czują się na siłach, aby załatwiać sprawy urzędowe i odnajdywać się w gąszczu przepisów prawa. Natomiast pracownicy zakładów pogrzebowych bardzo dobrze znają procedury i doskonale wiedzą, jak prawidłowo zająć się wymaganymi czynnościami administracyjnymi. 

Czytaj więcej

sprzątanie grobu

Czy warto korzystać z usługi opieki nad grobem?

Systematyczna opieka nad grobami to wyraz szacunku dla zmarłych. Utrzymanie ich miejsca pochówku w czystości oraz zdobienie nagrobków kwiatami i zniczami symbolizuje pamięć o tych, którzy odeszli. Niestety, regularne wizyty na cmentarzu bywają niemożliwe z wielu przyczyn. Aby groby bliskich nie stały się zaniedbane, wystarczy przekazać opiekę nad nimi firmie specjalizującej się w tej usłudze. 

Czytaj więcej

akt zgonu

Czy zagraniczny akt zgonu należy przetłumaczyć?

Zagraniczny akt zgonu musi zostać przeniesiony do polskiego rejestru stanu cywilnego. Do wykonania tej obligatoryjnej procedury, niezbędne jest przetłumaczenie dokumentu z języka obcego. Dopiero po dokonaniu transkrypcji można uzyskać polski akt zgonu. Podstawą prawną tego wymogu jest art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Czytaj więcej