Czy grób można powiększyć?

Prawo dotyczące pochówku zmarłych obejmuje wiele różnych kwestii. Jedną z nich jest wielkość grobów ziemnych. Posiadając grób na cmentarzu warto zawczasu zastanowić się, czy istnieje możliwość powiększenia go tak, by mógł pomieścić więcej trumien. Dowiedz się więcej na ten temat z naszego wpisu.  

 

Na czym polega powiększenie grobu?

Powiększenie grobu to proces, który może obejmować kilka różnych działań. Najczęściej spotykaną formą powiększenia grobu jest rozbudowa istniejącej konstrukcji nagrobnej np. poprzez dodanie nowych elementów takich jak granitowe tablice nagrobne czy kamienne elementy dekoracyjne. W przypadku grobów rodzinnych możliwe jest także powiększenie powierzchni samego grobu oraz jego pojemności, czyli liczby miejsc na pochówek.

W polskim prawie nie ma przepisów regulujących bezpośrednio kwestie powiększania grobów, jednak istnieją pewne ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących zakładania i utrzymania cmentarzy. Decyzje dotyczące powiększenia grobu podejmuje zarząd cmentarza, który jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz decyzji władz lokalnych. W praktyce oznacza to, że powiększenie grobu może być uzależnione od dostępności miejsca na cmentarzu oraz od zgody zarządu cmentarza.

grób

 

W jakim celu powiększa się grób?

Istnieją różne powody, dla których ludzie decydują się na powiększenie grobu. Są to m.in.

  • zwiększenie ilości miejsc na pochówek,
  • estetyka i wygląd grobu,
  • dostosowanie do zmian w przepisach — w niektórych przypadkach powiększenie grobu może być wymagane przez zmiany w przepisach dotyczących cmentarzy. Na przykład, wprowadzenie nowych norm odnośnie odległości między grobami czy wysokości nagrobków może wymagać modyfikacji istniejących grobów.

Należy pamiętać, że w żadnym wypadku nie należy powiększać grobu bez zgody zarządu cmentarza.