Czy można wyprawić standardowe pożegnanie ciała, jeśli zostało ono sprowadzone z zagranicy?

Sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy wymaga sporządzenia stosownej dokumentacji i uzyskania pozwoleń w odpowiednich urzędach. To najbardziej skomplikowany i czasochłonny etap organizacji pogrzebu osoby, która zmarła poza ojczystym krajem. Po dopełnieniu formalności związanych z transportem zwłok należy zorganizować uroczystość, na której bliscy pożegnają zmarłego. 

 

Jak wygląda pochówek po sprowadzeniu zwłok z zagranicy?

Po sprowadzeniu zwłok z zagranicy można od razu wyprawić wyznaniowy lub świecki pogrzeb zmarłego na wybranym cmentarzu. Wyjątek dotyczy śmierci spowodowanej chorobą zakaźną. Wówczas starosta (burmistrz lub prezydent miasta) może wyrazić zgodę na transport zwłok dopiero po upływie dwóch lat, więc trzeba odłożyć w czasie organizację uroczystości. Natomiast sama ceremonia pogrzebowa nie różni się od pochówku, który odbyłby się, gdyby dana osoba zmarła w ojczystym kraju. Przewóz ciała odbywa się w godnych warunkach: przez całą drogę zwłoki przebywają w trumnie, a na miejscu są przewożone do chłodni, w której oczekują na ostatnie pożegnanie bliskich do dnia uroczystości. Jeśli zmarły życzył sobie spopielenia ciała po śmierci, można postarać się o kremację w kraju zgonu i wysyłkę urny do Polski. Sprowadzanie zwłok z zagranicy wiąże się z ogromną ilością formalności, dlatego warto skorzystać z usług zakładu pogrzebowego, który zajmie się prawnymi procedurami w imieniu organizatorów pogrzebu oraz przejmie na siebie obowiązki związane z organizacją ceremonii oraz stypy. 

trumna

 

Śmierć za granica a prawo do zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy przysługuje temu, kto pokrywa koszty pogrzebu osoby, która zmarła za granicą i była ubezpieczona albo pobierała emeryturę lub rentę (bądź spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania). Należy jednak zaznaczyć, że świadczenie nie może przekraczać 4000 złotych. Jeśli wydatki na sprowadzenie zwłok z zagranicy sprawiły, że ogólny koszt pochówku przekroczył tę kwotę, organizatorowi pogrzebu nie zostaną zwrócone wszystkie poniesione koszty. Istotne jest również to, że wnioskodawca ma prawo dołączyć do dokumentów akt zgonu wystawiony za granicą. Nie może być to jednak tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.