Czy osoba, która zmarła na COVID-19 podlega kremacji?

W związku z obecną pandemią pojawia się wiele sprzecznych informacji dotyczących pochówku osób zmarłych, które były chore na COVID-19. Często spotykamy się z opinią, że ciało osoby zmarłej na tę chorobę zakaźną, musi zostać skremowane. Czy rzeczywiście jest to prawda?

 

Zmarły na COVID-19 - czy kremacja to konieczność?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku kremowania zmarłych na COVID-19. Wszelkie informacje na temat tego, że konieczności spopielenia ciała zakażonego zmarłego są więc nieprawdziwe. Możliwa jest zarówno kremacja, jak i pochówek tradycyjny, a więc w trumnie. Wybór zależy od rodziny i bliskich zmarłego.

Trzeba jednak pamiętać, że w związku z niebezpieczeństwem szerzenia się wirusa SARS-CoV-2, niezbędne jest przestrzeganie określonych zasad związanych z postępowaniem ze zwłokami osób zmarłych wynikającymi ze ścisłego reżimu sanitarnego. Przy pochówku należy zachować szczególne środki ostrożności, które zostały szczegółowo określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Obecnie zakłady pogrzebowe są odpowiednio przygotowane do przeprowadzenia wszystkich obowiązujących procedur.

pochówek podczas pandemii

 

Pochówek w czasie pandemii — najważniejsze zasady

Pochówek osób zmarłych na COVID-19 musi odbywać się w reżimie sanitarnym. Może być zaplanowany w dogodnym dla rodziny terminie, gdy wszystkie formalności związane z uroczystościami pogrzebowymi zostaną dopełnione.

Zarówno w przypadku pochówku tradycyjnego, jak i kremacji, w pierwszej kolejności niezbędne jest przeprowadzenie dezynfekcji zwłok płynem odkażającym o działaniu wirusobójczym. Nie należy wykonywać tradycyjnych zabiegów mycia ciała (w przypadku takiej konieczności trzeba zachować szczególne środki ostrożności), trzeba też unikać ubierania zwłok do pochówku i okazywania zwłok.

Po dezynfekcji ciała należy umieścić je w specjalnym worku ochronnym (wraz z ubraniem lub okryciem). Powierzchnia zewnętrzna szczelnego worka musi zostać dokładnie zdezynfekowana odpowiednim preparatem. Jeżeli ma odbyć się pochówek tradycyjny, zmarły umieszczany jest w trumnie. Jeśli ma odbyć się proces spopielenia, pierwszy worek ze zwłokami należy włożyć do drugiego worka, a następnie w kapsule transportowej. W ten sposób zmarły transportowany jest do krematorium. Oprócz tego na dnie trumny ze zmarłym na COVID-19 należy umieścić warstwę substancji pyłochłonne o grubości 5 cm.

Zarówno w przypadku trumny, jak i kapsuły kremacyjnej, niezbędne jest szczelne zamknięcie bezpośrednio po umieszczeniu wewnątrz ciała zmarłego, a następnie spryskanie środkiem odkażającym o działaniu wirusobójczym. Transport zwłok powinien odbywać się jednym zespołem przewozowym.