Czy zagraniczny akt zgonu należy przetłumaczyć?

Zagraniczny akt zgonu musi zostać przeniesiony do polskiego rejestru stanu cywilnego. Do wykonania tej obligatoryjnej procedury, niezbędne jest przetłumaczenie dokumentu z języka obcego. Dopiero po dokonaniu transkrypcji można uzyskać polski akt zgonu. Podstawą prawną tego wymogu jest art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


akt zgonuTranskrypcja zagranicznego aktu zgonu

Transkrypcja to wierne i dosłowne (zarówno językowo, jak i formalnie) przeniesienie z zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego. Aby jej dokonać, dokument musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Transkrypcji podlegają wyłącznie akty stanu cywilnego, które mają moc dokumentu urzędowego oraz nie budzą wątpliwości co do autentyczności. Procedura jest przeprowadzana przez USC w miejscu zamieszkania zmarłego w Polsce. O transkrypcję mogą wnioskować osoby, które wykażą:

  • interes prawny w transkrypcji aktu zgonu;
  • interes faktyczny w transkrypcji aktu zgonu.

Po dokonaniu przeniesienia treści dokumentu urząd wydaje odpisy polskich aktów zgonu. W dokumencie znajduje się adnotacja o dokonanej transkrypcji. Jeśli Twój bliski zmarł za granicą, czeka Cię wiele formalności do dopełnienia w związku z międzynarodowym transportem zwłok. Warto zatem wiedzieć, że międzynarodowy akt zgonu nie wymaga tłumaczenia przy wnioskowaniu o transkrypcję. Jest to dokument wydawany na formularzu „C” (symbol skróconego aktu zgonu) w państwach, które ratyfikowały konwencję nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.


Czy tłumaczenie zagranicznego aktu zgonu jest konieczne, aby sprowadzić zwłoki z zagranicy?

Tłumaczenie zagranicznego aktu zgonu jest potrzebne do uzyskania zezwolenia na transport zwłok lub prochów z innego kraju. Pamiętaj, że do wniosku o pozwolenie można dołączyć inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, wydany przez właściwe władze państwa, na którego terytorium zmarł obywatel Polski. Natomiast dokonanie transkrypcji nie stanowi warunku koniecznego, jaki należy spełnić, wnioskując o zezwolenie na przewóz. Nasza firma zapewnia nie tylko transport zwłok, lecz także gwarantuje dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją pogrzebu w imieniu bliskich zmarłego. Dzięki temu żałobnicy nie muszą składać wizyt w urzędach w trakcie stresujących przygotowań do pogrzebu, a wniosek o transkrypcję mogą złożyć po ostatnim pożegnaniu ze zmarłym.