Jakie procedury przeprowadza się, gdy trzeba sprowadzić ciało z zagranicy?

W sytuacji, gdy dochodzi do śmierci na terenie innego kraju, należy sprowadzić zwłoki z zagranicy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewóz ciała wymaga zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i technicznych. Ponadto zanim bliscy zorganizują odpowiedni transport, muszą dopełnić wielu formalności oraz uiścić stosowne opłaty. Jakie są kolejne kroki całej procedury?

 

Jakich formalności wymaga sprowadzenie zwłok z zagranicy?

Do sprowadzenia zwłok z zagranicy ma prawo bliska rodzina zmarłego: małżonek, dzieci, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, wnuki, ciotki, wujkowie. Procedura rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku w urzędzie miasta w miejscu, w którym planowany jest pochówek. Do pisma należy dołączyć akt zgonu (przełożony przez tłumacza przysięgłego lub pozyskany w Urzędzie Stanu Cywilnego). Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 3 dni od daty jego złożenia. Po wydaniu pozwolenia na transport zmarłego urząd miasta przekazuje swoją decyzję do właściwego polskiego urzędu konsularnego w kraju, z którego ciało ma zostać sprowadzone. Na jej podstawie konsul wydaje odpłatne zaświadczenie na przewóz zwłok (w państwach należących do strefy euro koszt wydania dokumentu wynosi 54 Euro). Aby sprowadzić ciało zmarłego z zagranicy trzeba pozyskać także dokument potwierdzający, że przyczyną śmierci nie była choroba zakaźna. Wymagane jest także zaświadczenie o tym, że pojazd, którym transportowane będą zwłoki, spełnia normy obowiązujące przy przewozie szczątków.

trumna

 

Ile kosztuje transport zwłok z zagranicy?

Coraz więcej zakładów pogrzebowych w ramach transportu zwłok zagranicy zajmuje się nie tylko przewozem ciała zmarłego dostosowanymi do tego celu pojazdami. Dodatkowo pracownicy firm wyręczają klientów w dopełnieniu wyżej opisanych formalności oraz zajmują się organizacją pochówku i ceremonii. Cena usługi zależy od koniecznej do przebycia odległości oraz wybranego środka transportu – samolot lub statek jest droższy od samochodu. Koszty przewozu pokrywa ubezpieczyciel, a jeśli zmarły nie posiadał polisy obowiązek ten przejmuje rodzina.