Kremacje cieszą się coraz większą popularnością

Pochówek ciała w trumnie jest mocno zakorzeniony w tradycji chrześcijańskiej. Do niedawna w Polsce większość pogrzebów wiązała się ze złożeniem ciała do grobu. Obecnie jednak sytuacja się zmienia. Z roku na rok wykonuje się coraz więcej kremacji. Jest to uznawana i akceptowana przez Kościół katolicki forma pochówku. Za spopieleniem zwłok przemawia też wiele argumentów społecznych i ekonomicznych.

 

Kremacja zwłok a Kościół katolicki

Kościół katolicki zezwala na kremację od roku 1963, a od 1997 roku możliwe jest odprawianie liturgii pogrzebowej w obecności urny z prochami. Sama ceremonia pogrzebowa w tym przypadku nie różni się niczym od pochówku tradycyjnego, czyli w trumnie. Zatem w tym przypadku jest całkowita akceptacja kremacji jako jednej z form pochówku zmarłych.

Oficjalna zmiana stanowiska Kościoła w dużej mierze związana była z rozpowszechnieniem się praktyki kremacji w dużej liczbie krajów. Nadal w tradycji chrześcijańskiej preferowany jest pochówek ciał, co wynika między innymi z wiary w zmartwychwstanie po śmierci, jednak obecnie nie ma żadnych przeciwwskazań, by osoba wierząca wybrała kremację.

urna

 

Kremacja zwłok — dlaczego jest wybierana coraz częściej?

Niewątpliwie rozpowszechnienie kremacji zwłok mocno wiąże się z uznaniem przez Kościół katolicki tej formy pochówku za zgodną z wiarą chrześcijańską. Jest jednak kilka innych powodów, które o tym przesądzają. Przede wszystkim zmieniło się podejście ludzi do praktyk związanych ze spopieleniem ciał. Obecnie nie jest to temat tabu. Coraz częściej słyszymy o pochówkach urnowych, więc nie powoduje to żadnego zdziwienia czy zniesmaczenia. Ceremonia pogrzebowa może odbyć się w tradycyjnej formie, z udziałem księdza.

Prognozuje się, że w przyszłości kremacja może być dominującą formą pochówku, ponieważ już teraz wiele miast w Polsce boryka się z problemem braku miejsc na cmentarzach. Istotne są także względy ekonomiczne. W przypadku pochówku w urnie ogólne koszty pogrzebu mogą okazać się niższe (chociaż nie zawsze jest to regułą). Warto też wspomnieć o korzyściach ekologicznych kremacji, gdyż i takie istnieją. Prochy, w odróżnieniu od zwłok, nie ulegają procesowi rozkładu, a więc nie ma ryzyka ewentualnego zanieczyszczenia wód gruntowych. Sam proces spopielenia w krematorium odbywa się z zastosowaniem naturalnych materiałów, więc również odpada zagrożenie skażenia środowiska.